Coaching & Training

Concours Vitae

 

Coaching & Training

 

Coaching & Training

 

Concours Vitae verleent coaching en training voor individuen en groepen. Een aantal voorbeelden is op deze site beschreven. Voor vragen over alle mogelijkheden van trajecten kunt u contact opnemen.

 

Individuele coaching

"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden". (NOBCO.nl)

Coaching is voor het veranderen van gedrag naar de toekomst en voor een hulpvraag die gaat over heden en toekomst.Coaching verschilt van counseling en therapie doordat bij coaching onverwerkte ervaringen wel worden erkend maar niet therapeutisch worden onderzocht en verwerkt.

Individuele coaching kan verschillende aanleidingen hebben bijvoorbeeld de wens op meer uit jezelf te halen, beter samen te kunnen werken met collega's etc.

 

Trainingen

 

Concours Vitae kan diverse trainingen verzorgen op het gebied van communicatie en samenwerken. Ook voor gezondheidszorg-gerelateerde thema's zoals zelfmanagement bevorderen, motiverende gespreksvoering, klinisch redeneren voor verpleegkundigen kunnen trainingen worden verzorgd.

 

1. Stressmanagement voor bedrijven en instellingen.

Stress en burn-out leiden in organisaties het meest tot (langdurig) ziekteverzuim. Dit is in de eerste plaats vervelend voor de betrokken werknemer. De kosten van ziekteverzuim hebben ook grote invloed op de organisatie. Preventie kan daarom een grote kostenbesparing opleveren. Tevens legt de huidige wetgeving, de verantwoordelijk-heid voor het voorkomen en aanpakken van ziekteverzuim bij werkgevers en werknemers.

 

Met behulp van advisering, coaching en training kunnen de medewerkers, de leidinggevende en de directie in het kader van ARBO beleid stresspreventie leren toepassen.

Stressmanagement richt zich op een duidelijk en helder beleid dat voor de hele organisatie geldt. Het is een continu proces waarin stresspreventie, stressresistentie en stresshantering onderdeel zijn.

 

2. Cursus Stressmanagement

Tijdens de cursus wordt achtergrondinformatie gegeven over stress, overspannenheid en burn-out. De deelnemer krijgt zicht op zijn/haar rol t.a.v. stresspreventie en stress-hantering. Beleidsontwikkeling en het vergroten van individu- en organisatiegerichte interventies staan in de cursus centraal.

 

3. Workshops.

Diverse onderwerpen kunnen centraal staan in de workshops. Bijvoorbeeld:

Stress van de manager

In gesprek met burn-out

Diversiteit en stress

Stressfactoren in ons bedrijf

Stresspreventie; nut en noodzaak

Communiceren; van agressiespiraal naar de liefdesdans (Roos van Leary)

Zelfmanagement stimuleren

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen.

Transmuraal samenwerken

 

 

mail: yvonne@concoursvitae.nl M: 06-23188859

 

© Yvonne Zoetigheid 2016